En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, i com a propietària d’aquest lloc web, la natural informa als seus usuaris que la seva propietat pertany a Rafael Camps Fernández amb DNI 40.448.002-H, i que el seu domicili social es troba al carrer Calciners 10a, de Castelló d’Empúries, codi postal 17486.

1. Condicions d’accés

L’accés i utilització de qualsevol dels serveis d’aquest lloc web és lliure i gratuït, i implica l’acceptació tant de les condicions d’ús que es descriuen en aquest avís legal com de la política de protecció de dades de caràcter personal de LA NATURAL.

Per a qualsevol dubte, consulta o sol·licitud, LA NATURAL posa a disposició dels seus clients i usuaris diferents mitjans de contacte per comunicar-se amb el seu Departament d’Atenció al Client.

2. Exoneració de responsabilitat per interrupció, error o modificació de continguts

LA NATURAL compta entre les seves prioritats fer tot el possible perquè la informació de les seves pàgines sigui correcta i actualitzada en tot moment, i l’accés a el lloc lliure d’interrupcions, avaries o desconnexions. Tanmateix, LA NATURAL no pot garantir l’absència total d’errors ni en els seus continguts ni en el bon funcionament de sistema, de manera que no assumeix cap responsabilitat derivada de la possible falta de veracitat, integritat, actualització o precisió de les dades o informacions contingudes en les seves pàgines ni tampoc respecte del dany o perjudici que pogués causar als seus usuaris o a un tercer una eventual interferència, omissió, interrupció o desconnexió durant l’accés a aquest lloc.

De la mateixa manera, LA NATURAL es reserva el dret de modificar, suprimir o afegir, sense previ avís, excepte en el cas de les garanties expresses de privacitat i confidencialitat, qualsevol de les informacions i serveis continguts en el seu lloc web, així com la seva configuració o ubicació en el lloc. Pel que fa a informacions pertanyents a terceres persones i als quals aquest lloc web permet accés, LA NATURAL no es fa responsable de la seva qualitat, fiabilitat, exactitud o correcció (textos, imatges i altres dades a Internet).

3. Propietat intel·lectual

LA NATURAL és una marca registrada i es prohibeix l’ús no autoritzat del seu nom, marca o logotip.

Tot el contingut d’aquest lloc web (textos, imatges, sons, àudio, vídeo, disseny, programari i qualsevol altre material) és propietat de LA NATURAL o, si escau, de tercers, i tots els drets de propietat industrial i intel·lectual estan reservats . L’usuari pot visualitzar el contingut d’aquest lloc web, imprimir-lo, copiar-lo i emmagatzemar-lo únicament i exclusivament per a ús personal i privat; queda totalment prohibida la seva utilització i distribució amb fins comercials, així com la seva modificació, alteració o descompilació.

Així i tot, LA NATURAL autoritza expressament l’establiment d’enllaços, hipervincles o links a qualsevol de les pàgines d’aquest lloc web des de llocs web de tercers sempre que no perjudiquin de cap manera el bon nom comercial o la imatge de LA NATURAL, dels seus proveïdors o dels seus clients.

LA NATURAL autoritza també la menció dels seus continguts en llocs web de tercers sempre que es tracti d’una reproducció parcial, el contingut no sigui modificat, s’expliciti clarament la propietat de LA NATURAL i aquesta reproducció vagi sempre acompanyada d’un enllaç d’hipertext a la pàgina on es troba el contingut original, de manera que l’usuari percebi en el seu navegador que, a l’accedir-hi, està entrant a la URL de LA NATURAL.

4. Confidencialitat de les dades personals

Les dades facilitades pels usuaris hauran de ser pròpia i certa. L’usuari és l’únic responsable de la falsedat o inexactitud de les informacions facilitades que puguin causar dany o perjudici a la NATURAL o a tercers.

Per la seva banda, i de conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i la seva normativa de desenvolupament, LA NATURAL garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades personals facilitades pels usuaris, els quals seran incorporades a un fitxer automatitzat i utilitzades únicament i exclusivament per a les finalitats indicades. Els usuaris podran, en qualsevol moment, exercir els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les dades. Per a més informació, consulteu la política de privacitat i protecció de dades de LA NATURAL.

LA NATURAL declara no utilitzar cookies per a l’obtenció de dades personals. LA NATURAL només utilitza cookies per emmagatzemar informació tècnica per tal de facilitar la navegació i l’accessibilitat del lloc web.

5. Conclusió

LA NATURAL podrà, en qualsevol moment, revisar els termes i condicions que es troben en aquest Avís Legal per mitjà de l’actualització d’aquesta pàgina.

LA NATURAL perseguirà l’incompliment de les anteriors condicions així com qualsevol utilització indeguda dels continguts presentats en el seu lloc web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

Garantia de Privadesa i Seguretat. Compra segura

LA NATURAL garanteix a tots els seus usuaris i clients la seguretat i confidencialitat de totes les dades facilitades. La recollida, emmagatzematge i transmissió d’informació personal es realitza de forma encriptada mitjançant l’ús del protocol de seguretat SSL (Secure Socket Layers). El sistema d’encriptació SSL confereix una total seguretat en la transmissió de dades a través de la xarxa.

LA NATURAL gestiona els cobraments de targetes a través de Stripe.