Política de protecció de dades de caràcter personal

A l’efecte del que disposa la Llei Orgànica espanyola 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, LA NATURAL informa l’usuari de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat amb les dades obtingudes al portal per i per a LA NATURAL. Aquest fitxer ha estat creat tant per permetre la gestió de tot el procés de compra, com per conèixer millor els nostres clients i millorar els nostres serveis, i adaptar les actuacions promocionals dels nostres productes als interessos, preferències o necessitats de l’usuari. LA NATURAL no participa en cap tipus de venda de dades personals; i només facilita a tercers proveïdors de serveis aquella informació personal que és necessària per a complir les funcions per les quals han estat contractats.

LA NATURAL informa l’usuari de la utilització de cookies tant per permetre el procés de compra com per adaptar el contingut de les nostres pàgines a les seves preferències i permetre-li una navegació personalitzada.

L’usuari accepta expressament la inclusió de totes les dades recollides durant la navegació per les nostres pàgines, o proporcionades omplint de qualsevol formulari, en el fitxer automatitzat de dades de caràcter personal referit en el paràgraf anterior. Durant el procés de recollida, La natural informarà l’usuari del caràcter obligatori o voluntari de la recollida de tals dades per a la formalització i conclusió de la venda.

L’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades, reconeguts en l’esmentada Llei Orgànica espanyola 15/1999, així com el dret de revocació del seu consentiment per a la cessió de les seves dades, mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida al nostre Departament d’Atenció al Client, bé per carta, bé mitjançant l’enviament d’un correu electrònic.

LA NATURAL es compromet a respectar la confidencialitat de les dades incloses en aquest fitxer i a utilitzar d’acord amb la finalitat del mateix, així com a vetllar per la seva conservació i protecció contra possibles alteracions, pèrdues, tractaments o accessos no autoritzats, d’acord amb el establert en el Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, aprovat pel Reial Decret espanyol 994/1999, de 11 de juliol.